OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA 


 

  
 

 

TEDEN PROMETNE VARNOSTI – OBISK PRI ŽUPANU

V okviru tedna prometne varnosti, je 9. oktobra 2015, bil na mariborski občini v Dvorani generala Rudolfa Maistra organiziran sprejem osnovnošolcev.

Sprejela nas je podžupanja MO Maribor, člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Maribor in predstavniki mariborske policije.

Predstavnik naše šole je bil Rene Mageš iz 9. b razreda. Ker se otroci dnevno vključujejo v promet, pri tem pa se srečujejo s prednostmi in nevarnostmi sodobnega prometa, je naš predstavnik na srečanju pohvalil ukrepe, ki so bili izvedeni za izboljšanje prometne varnosti učencev na šolskih poteh, opozoril na pomanjkljivosti prometne ureditve v okolici šole ter podal zahteve za njihovo odpravo. Otroci naj bi v šolo prihajali po urejenih prometnih poteh. V okolici šole pričakujejo urejene prehode za pešce, kolesarske poti.

Med sovrstniki je izvedel tudi anketo kako najpogosteje prihajajo v šolo (peš, s kolesom, se vozijo s starši ali javnim prevozom). Razveseljiv je podatek, da je kar veliko otrok, ki v šolo prihajajo peš.

                                                                                                              Mentorica prometnega krožka:
                                                                                                                                    Dijana Gradišnik