OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA 


 

  
 

 

Anketa za starše 2.a, 5.a in 8.a:
ODGOVORNO S HRANO
 

V Evropi redko pomislimo na to, da je hrana tudi človekova pravica in velik svetovni problem. Svetovno prebivalstvo hitro narašča in do leta 2050 bomo na našem planetu morali nahraniti trikrat več ljudi kot pred stotimi leti. Naš izbor hrane ima neposreden ali posreden vpliv na podnebje, na uporabo naravnih virov kot sta voda in zemlja, na zmožnost ljudi, da se lahko nahranijo in živijo dostojno življenje doma in po svetu.


 

Skozi dejavnosti projekta bodo mladi razvijali kritično mišljenje, znanje in usposobljenost, da postanejo globalni državljani, in da sprejmejo nove vedenjske vzorce na področju prehrane.

Pri načrtovanje aktivnosti projekta bomo uporabili podatke pridobljene s pomočjo spodnje ankete. 

Anketa za starše: https://www.1ka.si/a/97261?skupina=7473004


Hvala za čas namenjen reševanju ankete.

                                                                  Alenka Fajfar in Luka Korošec