OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA

 

 

  
 

3 .VIO

Razredniki in sorazredniki
 šolsko leto 2015 / 2016

 7 . A - K2
Nataša Želježič,
Biserka Bratovščak Bratovščak


 7 . B -
II/13
Marjetka Bunford Selinšek,
Ana Klemenčič


 7 . C -
II/8
Milan Jalen,
Jožica Hrženjak


 8 . A-  
I/8
Damijana Počkaj Horvat,
Blanka Zajšek

          
 8 . B -
I/7
Mirjana Colnarič,
Dijana Gradišnik

           
 8 . C -
I/6
Branka Arko,
Irena Gradišnik


 8 . D -
K3
Zlatka Bertalanič Berden, Andrej Juder

 9 . A -
P7
Andreja Vračko,
Bojana Potisk


 9 . B -
II/10
Lidija Štrucl,
Martina Borko


 9 . C -
P8
Damjan Pihler,
Branko Koražija

 

OBVEZNI PREDMETI NA PREDMETNI STOPNJI
 Angleščina  
 Biologija
 Družba
 Državljanska vzgoja in etika
 Fizika
 Geografija
 Glasbena umetnost
 Gospodinjstvo
 Kemija
 Likovna umetnost
 Matematika
 Naravoslovje in tehnika
 Naravoslovje
 Nemščina
 Slovenščina
 Spoznavanje okolja
 Šport
 Tehnika in tehnologija
 Zgodovina
 Računalništvo

--------------------------------------------------------------------------

DRŽAVNO PRVENSTVO V ODBOJKI NA MIVKI ... novo

 

 

 

 


 

ARHIV 3. VIO
2014 - 2015
 
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 3. VIO
 
 
SEZNAM TEKMOVANJ
2015 - 2016