OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA

 

 

  
 

3 .VIO

Razredniki in sorazredniki
 šolsko leto 2014 / 2015

 7. A - I/8
Damijana POČKAJ HORVAT
Tina BUJISIĆ


 7. B -
I/7 
Mirjana COLNARIČ
Branko KORAŽIJA


7. C -
P/10
Branka ARKO
Irena GRADIŠNIK

7.D -
 K/3
Zlatka BERTALANIČ BERDEN
Andrej JUDER

          
8. A -
P/7
Andreja VRAČKO
Metka SEVČNIKAR KRASNIK


8. B -
II/10
Lidija STRUCL
MArtina BORKO

           
 8. C -
P/8
Damjan PIHLER
Dijana GRADIŠNIK

 9. A -
II/9
Karolina REICH
Jožica HRŽENJAK

 9. B -
II/7
Biserka BRATOVŠČAK
Danica VERZEL

 9. C -
II/12
Blanka ZAJŠEK
Metka KURAJ

 9. D -
P/6
Radeja LOKAR RUTAR
Sandra IVANUŠA

 

OBVEZNI PREDMETI NA PREDMETNI STOPNJI
 Angleščina  
 Biologija
 Družba
 Državljanska vzgoja in etika
 Fizika
 Geografija
 Glasbena umetnost
 Gospodinjstvo
 Kemija
 Likovna umetnost
 Matematika
 Naravoslovje in tehnika
 Naravoslovje
 Nemščina
 Slovenščina
 Spoznavanje okolja
 Šport
 Tehnika in tehnologija
 Zgodovina
 Računalništvo

--------------------------------------------------------------------------

UTRINKI KONČNEGA
IZLETA 9 RAZREDOV
ŠOLA V NARAVI
7. B in C
ŠOLA V NARAVI
7. A in D

BILI SMO NA ZGODOVINSKEM KVIZU NACISTIČNA IN FAŠISTIČNA
KONCENTRACIJSKA TABORIŠČA MED DRUGO  SVETOVNO VOJNO
Fotoreportaža ekskurzije
v Nemčijo
Fotoreportaža ekskurzije
 v Celovec

MEDNARODNO TEKMOVANJE V DEKLAMIRANJU,
DOBROVNIK 11. 4. 2015

IMENITEN DOSEŽEK NAŠE EKIPE »PETELINI« NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU EKOKVIZ

23. MEDOBČINSKO PROMETNO TEKMOVANJE KAJ VEŠ O PROMETU 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA FIZIKE  ZA 9. IN 8. RAZREDE
TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE  ZA 8. IN 9. RAZREDE
Šolsko tekmovanje v znanju naravoslovja Kresnička za učence 7. razredov
IMAMO EKOFACE

SVETOVNI DAN VODA - 22.MAREC - pps - Marko Balažič, 7.c

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ FIZIKE

                  ASTROVEČER
V petek, 6. 3. 2015 smo se v sklopu izbirnega predmeta Daljnogledi in planeti udeležili astronomnega popoldneva, ki se je sicer zavlekel tudi v večer. ..več

PROSTO PO PREŠERNU ustvarjalne delavnice za nadarjene učence..več

OBČINSKO IN PODROČNO PRVENSTVO V NAMIZNEM TENISU... novo

PODROČNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE

TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE

MOKRIŠČA

Za predstavitev mokrišč sem se odločil, ker imamo doma ribnik in ke se zanimam za rastline. Mokrišče je del narave, ki je redno zadostno preplavljeno s površinsko ali podzemsko vodo, da lahko omogoča

razširjenost rastlin in živali, ki za rast in razmnoževanje potrebuje mokro ali občasno mokro okolje  ..več
                                       - PPS -predstvitev -       Marko Balažič, 7.c

»Dvig ravni znanja in delo z nadarjenimi učenci« so učenci 9. d pripravili učno uro z naslovom učne teme Sestave prebivalstva v Sloveniji. Učno uro so izvedli v petek, 19. 12. 2014 v 9. d razredu. ...več

REZULTATI LITERARNEGA NATEČAJA – ANA FRANK

Larin spis je bil izbran med najboljše tri,
          dodelili pa so mu 1. mesto. 
...več

 

KEMIJSKA DELAVNICA ZA SEDMOŠOLCE      več

DRŽAVNO ŠOLSKO PRVENSTVO V ODBOJKI

2. MESTO NA PODROČNEM PRVENSTVU V ODBOJKI

OBČINSKO PRVENSTVO V ODBOJKI

OBČINSKO PRVENSTVO V  MALEM NOGOMETU

Učenci so izdelali voščilnice za starejše krajane v
Mestni četrti Magdalena.

 »HEJ TI!-zavaruj se:internet je rast pa tudi past!« …več.


 

DNEVI DEJAVNOSTI
7.RAZRED
8.RAZRED
9.RAZRED
 
DOPOLNILNI
IN DODATNI POUK
3. VIO
 
EVIDENCA TEKMOVANJ
V 3. VIO
 
SEZNAM TEKMOVANJ
2014 - 2015
 
DRŽAVNO PRVENSTVO OŠ V VESLANJU
OBČINSKI SPOMLADANSKI KROS
PODROČNO PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL V PLAVANJU
PODROČNO ŠOLSKO PRVENSTVO V ODBOJKI NA MIVKI
OBČINSKO PRVENSTVO V ODBOJKI NA MIVKI