OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA

 

 

  
 

3 .VIO

Razredniki in sorazredniki
 šolsko leto 2013 / 2014

 

 7. A - Andreja VRAČKO
            Metka SEVČNIKAR
            KRASNIK

 7. B - Lidija Štrucl
            Martina BORKO

 7. C - Damjan PIHLER
            Andreja NOVAK   
          
 8. A -
Karolina REICH
            Jožica HRŽENJAK


 8. B - Biserka BRATOVŠČAK
            Danica VERZEL

 8. C - Blanka ZAJŠEK
            Metka KURAJ

 8. D - Radeja LOKAR RUTAR
           Ferdinand RUS

 9. A - Marjetka BUNFORD
           SELINŠEK
           Gregor HARTMAN

 9. B - Nataša ŽELJEŽIČ
            Sandra IVANUŠA

 9. C - Dijana GRADIŠNIK
            Boštjan STRNAD

 9. D - Ana KLEMENČIČ
            Bojana POTISK

 

OBVEZNI PREDMETI NA PREDMETNI STOPNJI

 Angleščina  
 Biologija
 Družba
 Državljanska vzgoja in etika
 Fizika
 Geografija
 Glasbena vzgoja
 Gospodinjstvo
 Kemija
 Likovna vzgoja
 Matematika
 Naravoslovje in tehnika
 Naravoslovje
 Nemščina
 Slovenščina
 Spoznavanje okolja
 Športna vzgoja
 Tehnika in tehnologija
 Zgodovina
 Računalništvo

9. ZBOROVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV

V četrtek, 29. 5. 2014, je v Muzeju narodne osvoboditve v Mariboru potekalo
9. zborovanje mladih zgodovinarjev.

Tema letošnjega zborovanje je bila Vojna v zraku. Učenci osnovnih in srednjih šol so na razpisano temo predstavili 7 referatov, in sicer:
Letalski asi druge svetovne vojne, Napad na PearlHarbor, Operacija Husky, Vloga angleških letal med drugo svetovno vojno, Letala nad Pacifikom v drugi svetovni vojni, Operacija Blau.

Našo šolo je zastopal David PušnarGermavc iz 8. B razreda. Predstavil je referat z naslovom
Hitlerjevo nevidno letalo. ...več

                                                                                 Zapisala: Mirjana Colnarič,
                                                                             mentorica zgodovinskega krožka

Zaključila so se tekmovanja za Vegova priznanja iz matematike. Poleg številnih bronastih priznanj, ki so jih  osvojili učenci od 1. do 9. razreda, so naši učenci dosegli tudi vidne rezultate na področnem in državnem tekmovanju.
Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 350 učencev, osvojili so 131 bronastih priznanj.
Na področno tekmovanje za srebrno Vegovo priznanje se je uvrstilo kar 16 naših učencev. Na OŠ Janka Padežnika oz. na OŠ Koroški jeklarji so 2. 4. 2014  tekmovali naslednji učenci:

7. razred
: MaticMlaker, Blaž Pšeničnik, Beno Ferlič  in Žiga Sagadin
8. razred
: David Tobias, Miha Knehtl, Igor Zobovič, Dora Mališ, Katja Venuti,
                  Jure Plejić, Lara Rubin in Urška Štefanič

9. razred
: Manja Koželj, AnikaVohar, Gregor Caf, Anej Vaupotič in Jan Antolič

SREBRNA VEGOVA PRIZNANJA
so osvojili:
David Tobias (2. mesto),
Dora Mališ (3. mesto),
Miha Knehtl (6. mesto),
Katja Venuti,
Jure Plejić,
Lara Rubin iz osmega razreda  in Manja Koželj ter Anika Vohar  iz devetega razreda.

David, Dora in Miha so se z odličnimi rezultati uvrstili na državno tekmovanje za ZLATO VEGOVO PRIZNANJE, ki je bilo v soboto, 19. 4. 2014 na OŠ Bojana Ilicha v Mariboru.
Tudi tam so se uspešno spopadli z reševanjem težkih matematičnih nalog. Davidu je do zlatega priznanja manjkala ena sama točka. Za odličen dosežek mu društvo DMFA poklanja tudi nagradni izlet na Dunaj.
      
Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo!                                                Učitelji matematike

            POROČILO DRŽAVNEGA TEKMOVANJA IZ ZNANJA KEMIJE
                                               ZA 8. IN 9. RAZREDE
8. 3. 2014 je v OŠ Pohorskega odreda v Slovenski Bistrici potekalo državno tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja. Tekmovanja so se udeležile naslednje učenke:  KATJA VENUTI, 8.a   DORA MALIŠ, 8.d   MARUŠA SERNC, 8.d  KAJA BRAČIČ, 9.b 
MARUŠA SERNC iz 8.d razreda je osvojila SREBRNO PREGLOVO PRIZNANJE na državnem tekmovanju iz znanja kemije.
Vsem tekmovalkam in še posebej Maruši Sernc iskrene čestitke.
                                                                  Pripravila: Zlatka Bertalanič Berden,
 Maribor, 19. 3. 2014                               mentorica tekmovanja za 8. razrede

 
                  ZABAVA PRI GEOGRAFIJI
         
                    PODVODNI VULKAN
...več
 

ŠOLA V NARAVI  7. RAZRED

Dom Ajda, Libeliče

Dnevnik:
1. dan - 2.dan - 3.dan
ANKETA O ŠOLI V NARAVI

Dom Peca, Mežica

 

 

          PODROČNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE
11. 2. 2014 je na OŠ Selnica ob Dravi potekalo področno tekmovanje iz znanja zgodovine.  Tema letošnjega tekmovanja je Začetki in razvoj radia, televizije in filma na Slovenskem.
Področnega tekmovanja se je udeležilo pet  naših učencev. Kar štirje so dosegli srebrno priznanje. To so:

-
         Jan Antolič, 9. c,
-
         Maruša Sernc, 8. d,
-
         Mojca Čeh, 8. d,
-
         Eneja Sajko, 8. b.
Jan Antolič je na področnem tekmovanju dosegel   drugo mesto in se je uvrstil na državno tekmovanje.

Vsem tekmovalcem in še posebej dobitnikom priznanj iskrene čestitke.
                                                             Pripravila: Mirjana Colnarič, prof.

 

                   POROČILO ŠOLSKEGA  TEKMOVANJA IZ ZNANJA
                                            KEMIJE ZA 8. IN 9. RAZREDE

V ponedeljek, 20. 1. 2014 ob 12. 45 uri je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja kemije za 8. in 9. razrede. Tekmovalo je  20   učencev iz 8. razredov in 15  učencev iz 9.  razredov. Na šolskem tekmovanju  je 11 učencev doseglo bronasta Preglova priznanja ...več

 

Obisk fakultete za naravoslovje in matematiko.
V ponedeljek, 27. 1. 2014 se je 30 učencev osmih in devetih razredov udeležilo naravoslovnih delavnic s področja fizike, kemije in biologije. Sodelovali so v šestih izbranih delavnicah, kjer so se seznanili z metodami eksperimentalnega in praktičnega raziskovalnega dela. ..več

 


 

DNEVI DEJAVNOSTI
- 3. triade
 
DOPOLNILNI
IN DODATNI POUK
3. VIO
 
EVIDENCA TEKMOVANJ
V 3. VIO
 

POSTOPEK PRIJAVE IN VPISA V SREDNJO ŠOLO

 

OBČINSKO PRVENSTVO V MALI ODBOJKI - mlajše deklice ... novo

 

 

PODROČNO PRVENSTVO V NAMIZNEM TENISU


 

 

ČETRTFINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V NAMIZNEM TENISU


 

 

FINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V NAMIZNEM TENISU ... novo


 

 

PODROČNO ŠOLSKO PRVENSTVO ZA MALI IN VELIKI AŠSP ... novo