OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA

 

 

  
 

3 .VIO

Razredniki in sorazredniki
 šolsko leto 2014 / 2015

 7. A - I/8
Damijana POČKAJ HORVAT
Tina BUJISIĆ


 7. B -
I/7 
Mirjana COLNARIČ
Branko KORAŽIJA


7. C -
P/10
Branka ARKO
Irena GRADIŠNIK

7.D -
 K/3
Zlatka BERTALANIČ BERDEN
Andrej JUDER

          
8. A -
P/7
Andreja VRAČKO
Metka SEVČNIKAR KRASNIK


8. B -
II/10
Lidija STRUCL
MArtina BORKO

           
 8. C -
P/8
Damjan PIHLER
Dijana GRADIŠNIK

 9. A -
II/9
Karolina REICH
Jožica HRŽENJAK

 9. B -
II/7
Biserka BRATOVŠČAK
Danica VERZEL

 9. C -
II/12
Blanka ZAJŠEK
Metka KURAJ

 9. D -
P/6
Radeja LOKAR RUTAR
Sandra IVANUŠA

 

 


   ------------------------------------------------------------------------

OBVEZNI PREDMETI NA PREDMETNI STOPNJI

 Angleščina  
 Biologija
 Družba
 Državljanska vzgoja in etika
 Fizika
 Geografija
 Glasbena vzgoja
 Gospodinjstvo
 Kemija
 Likovna vzgoja
 Matematika
 Naravoslovje in tehnika
 Naravoslovje
 Nemščina
 Slovenščina
 Spoznavanje okolja
 Športna vzgoja
 Tehnika in tehnologija
 Zgodovina
 Računalništvo

 
 
 
 

 


 

DNEVI DEJAVNOSTI
7.RAZRED
8.RAZRED
9.RAZRED
 
DOPOLNILNI
IN DODATNI POUK
3. VIO
 
EVIDENCA TEKMOVANJ
V 3. VIO
 
SEZNAM TEKMOVANJ
2014 - 2015