OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA

 

 

  
 

3 .VIO

Razredniki in sorazredniki
 šolsko leto 2015 / 2016


7 . A -
P6

Radeja Lokar Rutar
Metka Sevčnikar Krasnik
----------------------------------------


7 . B - I/9

Andrej Juder
Lidija Štrucl,
--------------------------------------

7 . C - II/9

Karolina Reich
Metka Kuraj
--------------------------------------

8 . A-  K2

Nataša Želježič
Sandra Ivanuša
---------------------------------------


8 . B - II/13

Marjetka Bunford Selinšek,
Ana Klemenčič
---------------------------------------

8 . C -
I/6

Milan Jalen,
Jožica Hrženjak

---------------------------------------

9 . A - I/8

Damijana Počkaj Horvat,
Blanka Zajšek

-----------------------------------------

9 . B - I/7

Mirjana Colnarič
Dijana Gradišnik
-----------------------------------------

9 . C - II/10

 
Branka Arko,
Irena Gradišnik

----------------------------------------

9 . D -
K3

Zlatka Bertalanič Berden
Danilo Šibila

 

 

OBVEZNI PREDMETI NA PREDMETNI STOPNJI
 Angleščina  
 Biologija
 Družba
 Državljanska vzgoja in etika
 Fizika
 Geografija
 Glasbena umetnost
 Gospodinjstvo
 Kemija
 Likovna umetnost
 Matematika
 Naravoslovje in tehnika
 Naravoslovje
 Nemščina
 Slovenščina
 Spoznavanje okolja
 Šport
 Tehnika in tehnologija
 Zgodovina
 Računalništvo

--------------------------------------------------------------------------

 

 


 

 
DNEVI DEJAVNOSTI
7.  RAZRED
 
DNEVI DEJAVNOSTI
8.  RAZRED
 
DNEVI DEJAVNOSTI
9.  RAZRED